Thông báo tuyển sinh Sơ cấp nghề Pha chế đồ uống (Bartender) Thông báo tuyển sinh Sơ cấp nghề nghiệp vụ nhà hàng Thông báo tuyển sinh Sơ cấp nghề nghiệp vụ buồng phòng Hội thi Tìm hiểu về Trường CĐN Du lịch Đà Nẵng và du lịch Đà Nẵng 2015 Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ hướng dẫn viên Thông báo tuyển sinh Sơ cấp nghề nghiệp vụ lễ tân

Cao đẳng nghề

Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ănCao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn
Cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịchCao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch
Cao đẳng nghề Quản trị nhà hàngCao đẳng nghề Quản trị nhà hàng
Cao đẳng nghề Quản trị khách sạnCao đẳng nghề Quản trị khách sạn
Cao đẳng nghề Quản trị lữ hànhCao đẳng nghề Quản trị lữ hành

Trung cấp nghề

Trung cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ănTrung cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn
Trung cấp nghề Hướng dẫn du lịchTrung cấp nghề Hướng dẫn du lịch
Trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàngTrung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Sơ cấp nghề - Ngắn hạn

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàngSơ cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng
Sơ cấp nghề Nghiệp vụ pha chế đồ uốngSơ cấp nghề Nghiệp vụ pha chế đồ uống
Sơ cấp nghề Nghiệp vụ buồngSơ cấp nghề Nghiệp vụ buồng
Sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ănSơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn
Sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tânSơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịchNghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Pha chế SmoothiesPha chế Smoothies

Tin tức

Kỹ năng mềm – Hậu thuẫn vững chắc cho học nghề

Kỹ năng mềm – Hậu thuẫn vững chắc cho học nghề

Kỹ năng mềm được xem là một thuật ngữ xã hội chỉ những kỹ năng thuộc về con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, nó gắn liền với chỉ số trí tuệ cảm xúc của mỗi người, là các đặc trưng cá nhân trong các khả năng về: Giao tiếp, làm chủ cảm xúc, quản lý thời gian, thích nghi môi trường, Tổ chức công việc… Có thể chỉ ra rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cho công việc, cuộc sống hàng ngày.
Khai giảng các lớp sơ cấp ngắn hạn