Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp 2017 Tuyển sinh trực tuyến Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp 2017


Cao đẳng nghề

Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ănCao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn
Cao đẳng Hướng dẫn du lịchCao đẳng Hướng dẫn du lịch
Cao đẳng Quản trị nhà hàngCao đẳng Quản trị nhà hàng
Cao đẳng Quản trị khách sạnCao đẳng Quản trị khách sạn
Cao đẳng Quản trị lữ hànhCao đẳng Quản trị lữ hành

Trung cấp nghề

Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ănTrung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn

Sơ cấp nghề - Ngắn hạn

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàngSơ cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng
Sơ cấp nghề Pha chế đồ uốngSơ cấp nghề Pha chế đồ uống
Sơ cấp nghề Nghiệp vụ buồngSơ cấp nghề Nghiệp vụ buồng
Sơ cấp nghề Kỹ thuật CB món ănSơ cấp nghề Kỹ thuật CB món ăn
Sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tânSơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịchNghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Pha chế SmoothiesPha chế Smoothies

Tin tức & Sự kiện

Ngày hội Sinh viên DVTC Khỏe lần 1, năm 2017

Ngày hội Sinh viên DVTC Khỏe lần 1, năm 2017

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 86...