Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ban giám hiệu

Ths. Lê Đức Trung


Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng

Ths. Hà Thị Vy


Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ths. Nguyễn Duy Quang


Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó hiệu trưởng