Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hợp tác doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 17/01/2020

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC CHO SINH VIÊN DVTC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng trở thành trường trọng điểm quốc gia và vươn tầm khu vực, ngày 16 tháng 1 năm 2020, Trường Cao đẳng Du lịch Đà ...

Xem thêm