Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v.v hướng dẫn HSSV thực hiện các thủ tục trong quá trình học tập tại trường

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn HSSV thực hiện các thủ tục trong quá trình học tập tại trường


File đính kèm :

Bài viết liên quan