Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Về việc nộp tiền mua bảo hiểm y tế và sức khỏe đầu năm học cho HSSV khóa 1 năm học 2012 - 2013

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Thực hiện quy định của Luật bảo hiểm y tế ( Luật số: 25/2008/QH12 ban hành ngày 14/11/2008 ) về việc khám sức khỏe hàng năm và mua bảo hiểm y tế cho HSSV của Trường.

File đính kèm :
  • Thông báo về việc nộp tiền mua bảo hiểm y tế Xem file | Download

Bài viết liên quan