Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Triển khai đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Xem chi tiết tại đây!

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan