Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng và Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng thống nhất ký kết hợp tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 05/12/2020
Sáng 4/12, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng cùng Trường Cao Đẳng Du lịch Đà Nẵng tiến hành ký kết hợp tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Theo đó, hai trường thống nhất ký kết phối hợp triển khai 4 nội dungmột làtruyền thông, tuyên truyền tuyển sinh, tạo dựng uy tín thương hiệu hai bên trong công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; hai là, tư vấn cho thí sinh lựa chọn được đúng bậc đánh giá theo nghị định, thông tư hướng dẫn về đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; ba là, tư vấn cho thí sinh làm hồ sơ đăng ký đánh giá; bốn là, phối hợp tổ chức hoạt động chung giữa hai đơn vị trong kỳ đánh giá.

Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở tin cậy để hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thiết lập hệ thống quản lý, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam.

V.H.N

Bài viết liên quan