Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 10/04/2020
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ Thập đỏ Việt Nam.
Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng, hôm nay, ngày 10.4.2020, Đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Thầy Lê Đức Trung – Hiệu trưởng, cùng Thầy, Cô trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nơi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để trao tặng số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trường và từ nguồn quỹ phúc lợi của Trường để ủng hộ lực lượng tuyến đầu ngày đêm vất vả tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tin tưởng với sự quyết tâm của Chính phủ, của các cấp, các ngành, sự chung tay đồng lòng của toàn dân, Việt Nam sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch COVID-19, đất nước sớm trở lại an bình, phát triển và thịnh vượng./.

Tin: Công đoàn

Bài viết liên quan