Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG TIẾP NHẬN BỘ TÀI LIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DU LỊCH BỀN VỮNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH SSTP ( THUỴ SỸ)

Ngày cập nhật: Thứ ba, 16/11/2021
Ngày 16/11, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tham gia buổi bàn giao tài liệu các chương trình đào tạo du lịch bền vững từ Chương trình Phát triển du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP).
 
Tại lễ bàn giao tài liệu đào tạo du lịch bền vững từ dự án SSTP, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng nhận toàn bộ tài liệu của Chương trình đào tạo du lịch bền vững (STTM), phục vụ việc lồng ghép đào tạo miễn phí trong từng môn học chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên ngành Du lịch. Đồng thời cung cấp các khóa đào tạo thực tiễn nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSOs) để thực hiện các hoạt động và thực hành du lịch bền vững.
 
6 chương trình đào tạo được bàn giao gồm: xây dựng nhận thức về Du lịch bền vững, Phát triển và Khác biệt hóa Sản phẩm Du lịch, Tiếp thị Bền vững, Hoạt động Kinh doanh Bền vững, Kiểm toán Du lịch Bền vững, Quản trị doanh nghiệp bền vững trong ngành Du lịch. Các chương trình STTM được SSTP xây dựng với sự đầu tư từ Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ – Hợp tác và Phát triển Kinh tế (SECO) và được cập nhật liên tục.
 
Để tiếp nối sự thành công và phát triển của dự án, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cùng dự án SSTP sẽ tổ chức các khoá đào tạo dành cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng – Quảng Nam.Nội dung khoá học được xây dựng và truyền tải bằng những giải pháp, phương án thiết thực và gắn liền với các vấn đề thực tế các doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải , cụ thể:
  • Lựa chọn và giới thiệu các trường hợp điển hình phù hợp (case study) về ứng dụng thành công các giải pháp Du lịch bền vững trong hoạt động kinh doanh
  • Sử dụng lý thuyết và thông qua chia sẻ kinh nghiệm trên lớp phân tích và diễn giải các trường hợp điển hình đã lựa chọn
  • Hỗ trợ học viên xây dựng các đề án phù hợp với nội dung đào tạo
  • Áp dụng các phương pháp đào tạo tích cực trong quá trình đào tạo

Một số hình ảnh của buổi bàn giao:

Bài viết liên quan