Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thư chúc mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 17/11/2022
Thư chúc mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng.


 

Bài viết liên quan