Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tập huấn công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 17/12/2021
Thực hiện Công văn số 2765/TCGDNN-HSSH ngày 01/12/2021 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Vụ Công tác Học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 15-16/12/2021.
Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến QP-AN của Việt Nam, định hướng thông tin tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN, đấu tranh với những tin xấu độc trên không gian mạng, phòng chống các âm mưu xấu đọc trên không gian mạng, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng ngừa vi phạm pháp luật và an ninh, trật tự gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong điều kiện dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam.
Thông qua  đợt tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vận dụng vào thực tiễn làm công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu môn học GDQPAN, thống nhất việc thực hiện nội dung chương trình, bồi dưỡng phương pháp dạy học, học, kiểm tra, đánh giá kết quả người học theo chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng GDQPAN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc, tham gia đảm nhiệm lên lớp các chuyên đề trên là đội ngũ báo cáo viên uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Đặc biệt là chuyên để của Thượng tướng, PGS.TS Võ Tiến Trung, Anh hùng LLVTND, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Đại biểu Quốc hội, Nguyên Giám đốc học viện Quốc phòng về Tư duy mới, nhận thức mới về quốc phòng an ninh trong Văn kiện XIII của Đảng.
Một số hình ảnh tại Hội nghị Tập huấn công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021:
Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021
Thầy Ths. Nguyễn Duy Quang – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng, PGS.TS Võ Tiến Trung, Anh hùng LLVTND, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Đại biểu Quốc hội, Nguyên Giám đốc học viện Quốc phòng.
 

Bài viết liên quan