Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Lễ Công bố Quyết định thành lập hội Cựu sinh viên và ra mắt ban chấp hành lâm thời Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Ngày cập nhật: Thứ năm, 20/01/2022
Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên của nhà trường Ngày 19/01/2022, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch quyết định thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. Tham dự Buổi Lễ có Thầy Nguyễn Duy Quang, Hiệu trưởng; Cô Hà Thị Vy – Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo một số đơn vị và Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên lâm thời của Trường.


Thầy Th.s Huỳnh Đăng Hy – Trưởng phòng Công tác HSSV đọc Quyết định thành lập Hội Cựu sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Thầy Ths. Nguyễn Duy Quang – Hiệu trưởng trao Quyết định thành lập Hội cựu sinh viên cho Ban chấp hành lâm thời Hội cựu sinh viên Trường
Cựu sinh viên Đỗ Minh Châu – Chủ tịch BCH lâm thời Hội cựu sinh viên Trường phát biểu ý kiến khi nhiệm vụ
Hội Cựu sinh sinh viên có nhiệm vụ:
1. Phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (qua đơn vị đầu mối là Phòng Công tác HSSV) để tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu HSSV qua các thời kỳ làm cơ sở, dữ liệu phục vụ cho việc hoạt động của Hội và việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu HSSV của Nhà trường.
2. Tổ chức gặp mặt các thế hệ cựu HSSV hằng năm, nhân dịp kỷ niệm thành lập trường.
3. Tổ chức các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sống; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cựu HSSV, HSSV đang học tập tại trường nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó các thế hệ HSSV của Nhà trường.
 4. Kêu gọi, vận động các cựu HSSV đóng góp các nguồn lực về vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. Hội Cựu sinh viên có trách nhiệm công khai, minh bạch các khoản đóng góp, vận động tài chính của Hội và chịu trách nhiệm pháp lý về thu chi tài chính của Hội.
5. Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý, phản hồi của cựu HSSV cho Nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và công tác quản trị Nhà trường.
6. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa về học bổng, việc làm, kiến tập, thực tập, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho các HSSV đang học tập tại trường.
7. Định kỳ tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Cựu HSSV Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động; kiện toàn Hội Cựu sinh viên; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội cho phù hợp với điều kiện thực tế.
8. Đại hội Ban chấp hành Cựu sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được tổ chức 5 năm một lần.
Ban chấp hành lầm thời Hội cựu sinh viên gồm:
01. Đỗ Minh Châu - Lớp 1CLH2 - Chủ tịch
02. Mai Thị Thanh Thảo - Lớp 8CKS10 - Phó Chủ tịch
03. Trần Hồng Công - Lớp 1CCB - Ủy viên
04.
05.
Trương Ngọc Hiếu
Trần Thiện Nhân
- Lớp 7CLH
- Lớp 4CNH
- Ủy viên
- Ủy viên
06. Phan Thị Hà Giang -Lớp  8CKS3 - Ủy viên kiêm Thư ký

Bài viết liên quan