Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 04/09/2020

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng 

Link báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1Mg7lYg3uoVZBW_Xh-qDH4Zb4vaotmk8y/view?usp=sharing
 

Bài viết liên quan