Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc thay đổi một số nội dung của kế hoạch tổ chức Hội thi

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thông báo về việc thay đổi một số nội dung của kế hoạch tổ chức Hội thi "Video và ảnh đẹp năm 2018"

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan