Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v Tổ chức Hội trại truyền thống DVTC lần III

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thực hiện kê hoạch số 56-KH/ĐTN ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng về việc “Tổ chức Hội trại truyền thống DVTC lần III – năm 2017”. chào mừng kỷ niệm 8 năm thành lập Trường (16/10/2009 – 16/10/2017). Kỷ niệm 6 năm thành lập Đoàn trường (14/10/2011 – 14/10/2017). Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng lần III – nhiệm kỳ 2017 – 2019. Và nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần XVIII – nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. Căn cứ cuộc họp của BCH Đoàn trường ngày 05/10/2017. Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng thông báo đến các Chi đoàn một số nội dung, cụ thể như sau:

Vui lòng xem file đính kèm

Bài viết liên quan