Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo hiến máu nhân đạo lần 1 năm 2017 ngày 30.3.2017

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thông báo hiến máu nhân đạo lần 1 năm 2017 ngày 30.3.2017 (file đính kèm)


File đính kèm :

Bài viết liên quan