Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2021

Ngày cập nhật: Thứ hai, 01/03/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2021
----------
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
         
         
        
        
        
 
SỔ TAY NGHIỆP VỤ
 
Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 03 năm 2021, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”:
Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện, trưởng thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
* Chủ điểm tháng 03 năm 2021 “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng; vềbầu cửđại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tuyên truyền về  lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến vàtrưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí vànhững đóng góp quan trọng của tổchức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tổchức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
- Tổchức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS HồChí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.
 
THEO DÒNG LỊCH SỬ

 
TUỔI TRẺ VỚI CÔNG NGHỆ 
 

Bài viết liên quan