Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 09/11

Ngày cập nhật: Thứ hai, 09/11/2020
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 09/11
Trong thời đại công nghệ 4.0, Việt Nam đang từng bước hội nhập trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch,…và đặt biệt là pháp luật. Có thể nói rằng, thực tiễn thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay có biểu hiện tương đối tốt. Thực hiện Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của các ban cấp lãnh đạo, công tác tuyên truyền pháp luật của các cơ quan chức năng; tất cả những nhân tố đó đã tạo cho người dân một cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về pháp luật, từ đó, người dân chấp hành, tuân thủ và thực hiện pháp luật một cách tự giác, chủ động và nghiêm chỉnh. Ví dụ như có nhiều vụ tham nhũng của các cán bộ công chức nhà nước như tham nhũng về đất, tiền đóng góp của người dân. . . đã bị người dân khiếu nại, tố cáo. Nhân dân ủng hộ với các chủ trương của chính phủ trong việc giải quyết dứt khoát, không tránh né dù đối tượng có cương vị, trọng trách cao đến đâu, cũng có nghĩa rằng nhu cầu công bằng xã hội được dư luận xã hội quan tâm, tán thành, ủng hộ. Không chỉ đem lại quyền lợi cho người dân mà thể hiện tính dân chủ của nhà nước. Điều này cũng cho thấy nhận thức về pháp luật của người dân đã được củng cố và nâng cao.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc áp dụng và thực thi pháp luật, Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng luôn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể đoàn viên của trường bằng những hoạt động bài học lồng ghép vào môn pháp luật tại lớp học  Song song với đó là các hoạt động nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng áp dụng luật cho sinh viên từ những ngày đầu tiên trong các buổi sinh hoạt đầu khóa tìm hiểu kiến thức về Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Thanh niên.
 
 

Bài viết liên quan