Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2021 )

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/07/2021

Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2021 )
Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng,
có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính
cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người
con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương
binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ.
          Thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Trường Cao
đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức các hoạt động chăm lo, tuyên truyền sâu rộng nhằm
nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên Nhà trường về truyền thống yêu
nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng từ đó phát huy đạo lý “uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc, thường xuyên có các hoạt động chăm sóc thương binh, gia
đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp để đền đáp xứng
đáng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm
no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay./.

Bài viết liên quan