Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ 2020

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 17/07/2020

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống và công tác, bồi đắp các kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo điều kiện để thành niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng  văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng…
Tiếp theo bước chân và dấu ấn tình nguyện của thành đoàn Đà Nẵng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8/2020 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được thực hiện thông qua 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, Đoàn trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng tổ chức buổi ra quân lót gạch vỉ hè và khuôn viên trường.


Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra khá phức tạp trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc huy động nguồn lực hỗ trợ các công trình, phần việc… đã ảnh hưởng lớn tiến độ thi công, tập trung và điều hành lực lượng tham gia. Tuy nhiên, các bạn trong trường vẫn tích cực hoàn thành và hăn hái trong công việc.
 

Bài viết liên quan