Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2021)& Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 28/03/2021
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2021)& Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021)
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020-2021.
Thực hiện công văn 1433 CV/TĐTN- BTG ngày 02 tháng 3 năm 2021 của BCH Thành Đoàn Đà Nẵng.
Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021 BCH Đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh với chủ đề “Vì môi trường Thể thao học tập, rèn luyện Xanh -Sạch - Đẹp”
Hoạt động thu hút đông đảo sinh viên Nhà Trường tham gia
Bài viết liên quan