Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Buổi tọa đàm Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/04/2021
Sinh viên DVTC được xem lại những thước phim tài liệu ý nghĩa về chiến thắng mùa xuân năm 1975
Thông qua những tư liệu, hình ảnh tuyên truyền đến các em giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến thắng 30-4-1975. Đồng thời, định hướng, khát vọng phát triển của tỉnh với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khích lệ tinh thần thi đua, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Một số hình ảnh:


Bài viết liên quan