Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VĂN HÓA DU LỊCH VIỆT NAM

Ngày cập nhật: Thứ ba, 16/03/2021
Có thể khẳng định phần lớn tài nguyên du lịch là các giá trị, thành tựu, công trình văn hóa của dân tộc trong sự gắn bó với môi trường tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó, tài nguyên du lịch còn gắn trực tiếp với tiến trình lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc qua các thời kỳ khác nhau. Như vậy, đối với du lịch bền vững, văn hóa trở thành tài nguyên tạo nên sự hấp dẫn có chiều sâu nhất để khai thác. Cuốn sách “Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam” giúp chúng ta hiểu hơn về mối quan hệ này.   
            Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
            Phần I: Nhận thức luận về văn hóa du lịch
Trong Phần này tập hợp những bài viết của tác giả mang tính chất lý luận về Văn hóa du lịch và một số vấn đề văn hóa có liên quan được viết trong thời gian gần đây mà phần nhiều là chưa công bố.
            Phần II: Văn hóa du lịch Việt Nam trên một số phương tiện
            Tập hợp những bài viết về du lịch của tác giả ở một số khía cạnh như trải nghiệm, thực trạng về du lịch Việt Nam.
            Ngày nay du lịch không chỉ “ngắm cảnh” hoặc “viếng thăm” mà du khách đến Việt Nam còn cần tìm hiểu sâu và hưởng thụ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việc Nam. Vì vậy cuốn sách nsày sẽ giúp bạn đọc có đượ tìm được các thông tin bổ ích và ứng dụng trong chuyên ngành các bạn đang theo học.
 
 Người giới thiệu: GV Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài viết liên quan