Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

MẤY TIẾP CẬN VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Ngày cập nhật: Thứ năm, 01/01/1970
MẤY TIẾP CẬN VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM
 
Mấy tiếp cận về Văn hóa Việt Nam là một cuốn sách giới thiệu về các nội dung sau:
          Có những vấn đề tôi khẳng định lại
          Có những vấn đề tôi chỉnh lý, bổ sung, mở rộng, nâng cao.
          Có những vấn đề tôi loại trừ vì thấy nó không còn thích hợp với cuộc sống hôm nay
          Có những nhận thức mới nảy sinh.
          Không phải ai trong chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Việt Nam đều hiểu biết hết về văn hóa của mình.
          Văn hóa của bất cứ dân tộc nào cũng có một vấn đề khó khăn, phức tạp. Công trình “Mấy tiếp cận về Văn hóa Việt Nam” chỉ là những ý kiến chủ quan củ yếu của một cá nhân. Tuy nhiên đã nghiên cứu về lĩnh vực du lịch thì văn hóa là một phạm trù không thể bỏ ngõ. Những nội dung chính của cuốn sách là:
Chương 1: Xác định khái niệm văn hóa – ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa trong quá trình hình thành và phát triển tư tưỡng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta về Văn hóa.
Chương 2: Văn hóa Việt Nam từ văn hóa Nam á đến văn hóa Phương nam
Chương 3: Bức tranh tổng thể về văn hóa của các dân tộc người Việt Nam- Thống nhất mà đa dạng – Đa dạng mà thống nhất.
Chương 4: Các hình thái chủ yếu của giao lưu văn hóa giữa các tộc người nước ta.
Chương 5: Mấy trường hợp cụ thể về giao lưu văn hóa giữa các tộc người nước ta.
Chương 6: Các khâu chủ yếu liên quan đến đối tượng văn hóa tộc người.
Chương 7: Mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại – văn hóa và phát triển
Chương 8: Văn hóa Việt Nam bản sắc và bản lĩnh
Chương 9: Văn hóa các tộc người nước ta trong toàn cầu hóa.
Chương 10: Mô hình tổng thể phát triển văn hóa các tộc người nước ta.
          Mấy tiếp cận về Văn hóa Việt Nam là cuốn sách không thể bở lỡ đối với các bạn sinh viên chuyên ngành Lữ hành-hướng dẫn, là cuốn sách không thể thiếu để giới thiệu về văn hóa Việt Nam đến với mọi người.
Sách có sẵn tại thư viện trường, mời các bạn tìm đọc nhé. Chúc các bạn có những giờ đọc sách vui vẻ và bổ ích/.
 
Người giới thiệu: GV Nguyễn Thị Thu Hiệp
 

Bài viết liên quan