Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH “ GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI”

Ngày cập nhật: Thứ hai, 29/03/2021
Nhằm giúp quý thầy cô cùng các sinh viên có thêm nguồn kiến thức và tư liệu liên quan đến lý luận chính trị. Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn cuốn sách Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính đường lối, chính sách của đảng, nhà nước việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội
 Cuốn sách là tập hợp các bài lý luận chính trị được học viện chính trị quốc gia Hồ Chính Minh nghiên cứu, xây dựng biên soạn tuyển chọn từ các nguồn văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng.
Về cấu trúc, để bạn đọc tiện theo dõi, cuốn sách này thành 13 bài lý luận tương ứng với 13 nội dung bài học liên quan đến Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống Xã hội. Gồm những nội dung chính sau:
Bài 1: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã Việt Nam
Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Như Hà
Bài 2: Mô hính tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam
Biên soạn: PGS.TS Phạm Thị Khanh
Bài 3: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
Biên soạn: PGS.TS An Như Hải
Bài 4: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Biên soạn: PGS.TS Lê Đức Quý
Bài 5: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách xã hội
Biên soạn: PGS.TS Lê Ngọc Hùng
Bài 6: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ
Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng
Bài 7: Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo
Biên soạn: PGS.TS Minh Hoàng Đô
Bài 8: Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người
Biên soạn: PGS.TS Đặng Dũng Chí
Bài 9: Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bài 10: Những vấn cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay
Biên soạn: Nguyễn Mạnh Khuê
Bài 11: Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh
Biên soạn: Nguyễn Mạnh Khuê
Bài 12: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
Biên soạn: Nguyễn Xuân Thủy
Bài 13: Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Tất Giáp
Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính Đường lối, chính sách của đảng, nhà nước việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội
Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Cô Đỗ Thị Ngọc Anh– Khoa Kiến thức cơ bản.
 

Bài viết liên quan