Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ QUẢN LÝ - KHAI THÁC BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2020
Vấn đề Biển Đông không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, chính trị trong và ngoài nước mà còn được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý vì tầm quan trọng của khu vực này. Việt Nam có quá trình lịch sử và những bằng chứng xác thực khẳng định quyền quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Vấn đề biển đảo không chỉ có giá trị đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của quốc gia đối với biển và hải đảo.
Để cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề Biển đông  tôi xin trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách “BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ QUẢN LÝ - KHAI THÁC BIỂN ĐẢO VIỆT NAM của tác giả TS. Phạm Ngọc Trâm do Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành.
          Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
          Chương 1: Điều kiện tự nhiên và tiềm năng biển đảo Việt Nam
          Chương 2: Quá trình xác lập chủ quyền và những yếu tố chi phối hoạt động bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam
          Chương 3: “Bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam (1975 – 2014)”.
          “Bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam (1975 – 2014)” là một cuốn sách chuyên khảo được tác giả nghiên cứu, biên soạn công phu, góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp. Những tư duy chiến lược quốc tế, đặc biệt là chiến lược về Biển Đông của Mỹ và Trung Quốc đã tác động to lớn đến công cuộc bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam”.
Cuốn sách đã đi sâu phân tích thực trạng, phản ánh những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó, tác giả đã rút ra ý nghĩa, đánh giá những ưu điểm và hạn chế qua từng chặng đường lịch sử đồng thời đề ra một số giải pháp giải quyết tranh chấp biển đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong giai đoạn sắp tới. Đây là tư liệu qúy giá và hữu ích đối với sinh viên du lịch, đặc biệt là các hướng dẫn viên tương lai. Chúc bạn đọc có được nhiều kiến thức bổ ích khi đọc cuốn sách “BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ QUẢN LÝ - KHAI THÁC BIỂN ĐẢO VIỆT NAM./.
 Người giới thiệu: GV Đào Thị Kim Quý
 

Bài viết liên quan