Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Bảo Vệ Chủ Quyền Và Quản Lý Khai Thác Biển Đảo Việt Nam (1975-2014)

Ngày cập nhật: Thứ tư, 24/03/2021
Từ năm 1975, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thức, và đặc biệt là sau khi Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tan rã (1991), chuộc chiến tranh lạnh hạ màn đã để lại một khoảng trông quyền lực ở khu vực Biển Đông. Ngay lập tức, Trung Quốc vương lên khẳng định vị thế của mình ở Biển Đông làm cho vùng này nóng lên với những tranh chấp mang tính quốc tế.
          Biển đông có một vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội và quân sự không chỉ với các nước trong khu vực mà còn cả với thế giới. Do vậy, vấn đề Biển đông nhận được sự quan tâm hàng đầu của các nước trên thế giới. Bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam (1975 – 2014) của tác giả TS Phạm Ngọc Trâm, cuốn sách chuyên khảo được tác giả nghiên cứu biên soạn công phu, góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp. Hy vọng cuốn sách là một tài liệu bổ ích đối với độc giả góp phần vào việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyên và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam         
          Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:
          Chương I: Điều kiện tự nhiên và tiềm năng biển đảo Việt Nam
          Chương II: Quá trình xác lập chủ quyền và những yếu tố chi phối hoạt động bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam
          Chương III: Bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam (1975 – 2014)
          Với vị trí, tầm quan trọng của vấn đề biển và hải đảo, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc tìm được các thông tin bổ ích và ứng dụng trong chuyên ngành các bạn đang theo học.
 
 Người giới thiệu: GV Đào Thị Kim Quý
 

Bài viết liên quan