Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo thay đổi hình thức thi KTM môn học/môđun HKII 2022-2023, môn Tư vấn và chăm sóc khách hàng (24/04), môn Xây dựng và phát triển thực đơn (25/04)

Ngày đăng: 21/04/2023 Download

Tin khác