Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây

1. Môn chính trị lớp 7CLH, 7CBP

Bài viết liên quan