Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng tổ chức thi tay nghề nâng bậc 06/2011

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức Thi tay nghề nâng bậc tháng 6/2011

- Căn cứ phê duyệt của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng tổ chức thi tay nghề nâng bậc cho nhân viên khách sạn; đồng thời theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng,

- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi tay nghề nâng bậc đợt tháng 6/2011 bao gồm một số thông tin như sau:

a. Số lượng: 51 người, trong đó:

- Nghiệp vụ Lễ tân, bảo vệ : 11 học viên;

- Nghiệp vụ Nhà hàng : 08 học viên;

- Nghiệp vụ Buồng : 08 học viên;

- Nghiệp vụ Bếp : 03 học viên;

b. Hình thức tổ chức:

Ôn thi: lý thuyết và thực hành.

Thi: Lý thuyết và thực hành.

c. Thời gian: ngày 20/6,21/6 và 22/6

Bài viết liên quan