Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v/v ra quân dọn vệ sinh trường học

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
File đính kèm :
Thông báo ra quân dọn vệ sinh      Xem file | Download

Bài viết liên quan