Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc quản lý tủ để đồ dùng cho học sinh - sinh viên

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng tủ để đồ dùng cá nhân cho học sinh, sinh viên (HSSV) học thực hành tại Trường sao cho hợp lý và hiệu quả.

Để thống nhất việc quản lý tủ để đồ dùng cá nhân, Phòng Tổ chức Hành chính thông báo đến các Phòng, Khoa và học sinh - sinh viên toàn Trường quy trình quản lý, cụ thể như sau:

1. Hiện nay các tủ đựng đồ dùng cá nhân cho HSSV học thực hành tại Trường được bố trí như sau:

- Tầng 1: dành cho Phòng thực hành (PTH) Bếp;

- Tầng 2: dành cho Phòng thực hành Buồng và Phòng thực hànhLữ hành - hướng dẫn;

- Tầng 3: dành cho Phòng thực hành Lễ tân và Phòng thực hànhNhà hàng.

2. Chìa khóa các tủ được đánh số thứ tự và treo trong phòng ngay cạnh cửa ra vào của mỗi phòng thực hành.

3. Đối với giảng viên dạy thực hành:

- Đầu buổi đến mở cửa phòng và giao chìa khóa tủ cho các nhóm trưởng nhóm thực hành mở cửa tủ cho HSSV bỏ đồ dùng cá nhân.

- Có trách nhiệm thu đủ chìa khóa từ nhóm trưởng và để lại vị trí cũ sau khi kết thúc buổi thực hành.

- Khi có sự cố như hư hỏng, mất mát chìa khóa, phải lập biên bản xác định rõ nguyên nhân mất, ai sẽ là người chịu trách nhiệm làm lại chìa khóa, có sự xác nhận của nhóm trưởng, đại diện HSSV, giảng viên dạy thực hành và kịp thời báo cáo với Phòng Tổ chức Hành chính thông qua anh Nguyễn Dũng (số điện thoại 0935303128) biết.

4. Đối với HSSV học thực hành:

4.1. Đối với nhóm trưởng:

- Có trách nhiệm nhận chìa khóa từ giảng viên dạy thực hành hướng dẫn và giao cho HSSV cùng lớp họcmở tủ bỏgọn đồ dùng cá nhân vào tủ trước khi vào lớp học thực hành.

- Cuối mỗi buổi học có trách nhiệm thu hồi chìa khóa từ HSSV cùng lớp và gửi lại cho giảng viên dạy thực hành trước khi ra về.

- Chịu trách nhiệm quản lý chìa khóa trong thời gian chìa khóa được giao cho HSSV trong giờ học thực hành.

4.2. Đối với HSSV học thực hành:

- Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tủ đựng đồ dùng cá nhân trước và trong khi học thực hành. Nếu để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng chìa khóa trước hết phải bồi thường và Nhà trường sẽ xem xét kỷ luật HSSVđó tùy theo mức độ vi phạm theo Quy chế xử lý vi phạm HSSV đã ban hành.

Phòng Tổ chức Hành chính đề nghị các giảng viên dạy thực hành và HSSV của Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo trên./.

Bài viết liên quan