Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về các công việc lớn của năm học 2015-2016 và tiến độ đào tạo năm học 2016-2017

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các thầy cô xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm :
thongbao2262016      Xem file | Download

Bài viết liên quan