Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v.v chuyển cơ sở đào tạo ngắn hạn tại 32 Pasteur

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Cơ sở 32 Pastuer - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng chuyển về số 511 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại liên hệ: 0236. 3 725592  -  0236. 3 725593

Bài viết liên quan