Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên Quản trị mạng 7/2018

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng thông báo tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người

Số lượng và ngành nghề:

1. Giảng viên ngoại ngữ: 02 người

2. Giảng viên cơ sở ngành: 03 người

3. Nhân viên Quản trị mạng: 01 người

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng giáo viên 7/2018  Tại đây!

Bài viết liên quan