Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo triệu tập tham dự Lễ khai giảng năm học 2013-2014

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Triệu tập cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động và HSSV các khóa 1,2,3 của Trường tham dự Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014.

Thời gian: 7h30, Thứ tư ngày 20/11/2013

Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, 35 Hùng Vương, Tp. Đà Nẵng

File đính kèm :
Thông báo triệu tập tham dự Lễ khai giảng năm học 2013-2014     Xem file | Download

Bài viết liên quan