Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo nghỉ lễ ngày 2/9 dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường

File đính kèm :
Thông báo nghỉ lễ 2-9     Xem file | Download

Bài viết liên quan