Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo nghỉ học do bão số 8

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
Trước diễn biến của cơn bão số 8 có khả năng đổ bộ vào Đà Nẵng, nên thứ năm, ngày 19/9/2013, các HSSV được nghỉ học tránh bão.

Bài viết liên quan