Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch học cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Nhà hàng - khối Nhà hàng đạt chuẩn

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng là trường công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là nơi cung cấp đội ngũ lao động du lịch có chất lượng cho thành phố Đà Nẵng, Miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng đang liên kết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên khối nhà hàng đạt chuẩn.

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng kính thông báo đến Quý đơn vị một số nội dung liên quan đến lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên khối nhà hàng như sau:

1.     Thời gian tổ chức lớp học :

-   Từ ngày 13/4/2011 đến ngày 16/4/2011. (Bắt đầu từ 7h30 đến 10h30)

2.     Địa điểm tổ chức lớp học:

-         Địa điểm học: Phòng thực hành nghiệp vụ nhà hàng, Tầng 3, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng.

-         Địa chỉ: Số 32 Pasteur, Đà Nẵng.

3.     Học phí:

-         Thời gian nộp học phí: trước 11h30 ngày 13/4/2011.

-         Địa điểm nộp học phí: Phòng Tài chính-Kế toán, Tầng 3, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng.

-         Mức học phí: 300.000đ/học viên.

4. Chương trình học : Kèm theo

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng kính thông báo cho Quý đơn vị được biết.

Trân trọng./.

File download: Chi tiết

Bài viết liên quan