Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo kết quả cuộc thi Slogan

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế Slogan” cho Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng và căn cứ vào thông báo số 02/TB-BTC ngày 16 tháng 03 năm 2011. Nay Ban tổ chức thông báo kết quả cuộc thi (vòng chung kết)    DOWNLOAD

Bài viết liên quan