Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp, công bố danh sách dự thi tốt nghiệp và các loại hồ sơ, lệ phí dự thi tốt nghiệp năm 2013

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2013 thông báo đến toàn thể các phòng/khoa, cán bộ, giáo viên và học sinh trình độ thi Trung cấp nghề khóa I, niên khóa 2011-2013

File đính kèm :
Thông báo điều chỉnh thi tốt nghiệp     Xem file | Download

Bài viết liên quan