Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2015

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các thí sinh xem file đính kèm!

File đính kèm :
Scaned_PDF(54)      Xem file | Download

Bài viết liên quan