Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Chương trình học bổng 100% học phí sau đại học tại Đài Loan năm 2014-2015

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
File đính kèm :
Chương trình học bổng Đài Loan     Xem file | Download 
Bản phụ lục các ngành trường Đài Loan và hạn nộp     Xem file | Download
Đơn đăng ký học bổng     Xem file | Download
Mẫu sơ yếu lý lịch     Xem file | Download

Bài viết liên quan