Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu tuần 4 cho khóa 07 và 06

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các em sinh viên khóa 07 lưu ý:

Thời khóa biểu được đăng tải cố định tại đây!


File đính kèm :
thoi_khoa_bieu_tuan_4_nam_hoc_201720181 Xem file | Download

Bài viết liên quan