Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thể lệ cuộc thi video clip và ảnh đẹp

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
Thể lệ cuộc thi video clip và ảnh đẹp "Khoảnh khắc DVTC" xem chi tiết Tại đây!

Bài viết liên quan