Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề cho Lao động

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

- Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 6016/QĐ-UBND ngày 11/08/2010 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và nhằm thúc đẩy công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động thuộc diện di dời, giải tỏa mất đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức "Phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho lao động" cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 16/04/2011 (thử bảy - khai mạc lúc 8h00)

2. Địa điểm: Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn

486 Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thông tin chi tiết: download

Bài viết liên quan