Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhà trường thông báo về thời gian mở cửa thư viện phục vụ sinh viên, giảng viên, cán bộ và người lao động trong nhà trường

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
File đính kèm :
Thông báo mở cửa thư viện trường      Xem file | Download

Bài viết liên quan