Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kết quả điểm kỳ thi tuyển viên chức năm 2012

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thông báo kết quả điểm thi Kỳ thi tuyển viên chức năm 2012

File đính kèm :
Kết quả kỳ thi tuyển viên chức 2012  Xem file | Download

Bài viết liên quan