Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hội giảng giáo viên cấp Thành Phố

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

- Thực hiện theo công văn số 2156/TCDN-GV ngày 30/11/2010 của Tổng cục dạy nghề về việc chuẩn bị Hội giảng giáo viên dạy nghề; để định cho các cơ sở dạy nghề tổ chức Hội giảng và xây dựng kế hoạch hội giảng giáo viên dạy nghề cấp thành phố,

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng đã tiền hành xây dựng kế hoạch hội giảng cụ thể như sau: Kế hoạch chi tiết

- Việc tổ chức Hội giảng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; là cơ hội để các cơ sở cơ sở dạy nghề và đội ngũ giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng giảng dạy, phương pháp sư phạm. Thông qua các bài trình giảng của giáo viên giúp các cơ quan quản lý Nhà nước tìm ra phương pháp giảng dạy có hiệu quả nhằm phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các cơ sở dạy nghề, đồng thời thúc đẩy phong thi đua dạy tốt, học tốt, đánh giá đúng năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

Bài viết liên quan