Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi và thời gian địa điểm ôn tập, tổ chức thi tuyển viên chức 2012

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi và thời gian địa điểm ôn tập, tổ chức thi tuyển viên chức 2012

File đính kèm :
Thời gian địa điểm ôn tập, tổ chức thi tuyển viên chức 2012   Xem file | Download 
Danh sách ứng viên được dự thi tuyển viên chức 2012   Xem file | Download
Danh sách được miễn thi môn Tin học và môn Tiếng Anh   Xem file | Download

Bài viết liên quan